Автоматические выключатели

Автоматические выключатели ВА 

Автоматические выключатели ВА 47-29, ВА 47-63, ВА 47-100, ВА 51-35, ВА 51-39, ВА 5341, ВА 55-41, 55-43, ВА 57-31, ВА 57-35, ВА 5735, ВА 57Ф35, ВА 57Ф35, ВА 5735, ВА 57-35, ВА 57-39, ВА 63, ВА77, ВА88 обеспечивают защиту линий сети от токов короткого замыкания и от перегрузок.